El Parral – Museu del vi

En col·laboració amb M3H.

Client: Ajuntament de Capmany

Asessoria de mitjans audiovisuals per a la proposta de museu del vi a Capmany.