Casa Walter Benjamin

Clients: Jordi Pigem i Joan Falgueres