Actuacions d’integració paisatgística MPE CTRM Alt-Empordà

Category

Client: Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Títol: ACTUACIONS PAISATGISTIQUES COMPLEMENTÀRIES A L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LES INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS A L’ALT EMPORDÀ A L’ENTORN DE L’ABOCADOR COMARCAL DE PEDRET I MARZÀ

Data: Abril 2021

Introducció: Document complementari a l’estudi d’impacte i integració paisatgística que proposa un seguit d’actuacions per tal de mitigar l’impacte paisatgístic de les instal·lacions del CTR Alt Empordà en l’àmbit de la modificació del Pla Especial.